Nyheder

Bestyrelsesmøde 6. september 2019 -  der blev på  mødet udelt 400.000 kr. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Kolding den 22. november 2019.


Bestyrelsesmøde den 14. juni 2019. Der blev uddelt 1 mio. kr. på bestyrelsesmødet den 14. juni 2019. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Kolding den 6. september 2019.


Bestyrelsesmøde den 1. marts 2019
Der blev uddelt 1.5 mio. kr. på bestyrelsesmødet.
Næste ordinære bestyrelsesmøde i fonden samt årsmøde, finder sted i Kolding fredag den 14. juni 2019.


Bestyrelsesmøde den 30. november 2018

På fondens bestyrelses- møde den 30. november 2018 blev uddelt ca. 3 mio. kr. 
Næste møde i fonds- bestyrelsen afholdes i Kolding fredag den 1. marts 2019.
Ansøgninger bedes fremsendt til  fondens administration senest en måned forud for mødet for, at have mulighed for at blive behandlet.


Bestyrelsesmøde den 13. august 2018

På fondsbestyrelsesmødet den 13. august 2018 blev bevilget i alt 600.000 kr.
Næste bestyrelsesmøde finder sted i Kolding fredag den 30. november 2018.


Bestyrelsesmøde den 25. maj 2018
Der blev bevilget 1,1 mio. kr. på bestyrelsens møde den 25. maj. 2018 – næste ordinære bestyrelsesmøde, er i Kolding den 13. august 2018.Formål

Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og - initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Fondens uddelingstraditioner:

  • Støtte kan gives kontant eller som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp".

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring

Velkommmen til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

På denne hjemmeside vil du kunne læse al relevant information om Jubilæumsfonden til brug for en evt. ansøgning.

Inden du/I evt. går i gang med at skrive en ansøgning til fonden kan du på siden "Om støtte" først læse om hvem der kan søge, og hvad der støttes. Endvidere kan du se lidt om fondens uddelingstraditioner. Du vil her kunne afgøre, om dit ansøgningsprojekt falder inden for fondens formål. Hvis ikke, så lad være at spilde tiden med at skrive en ansøgning. I stedet anbefaler vi, at du overvejer nogen af de andre fonde der findes. 


Kapital:
Fonden råder over en betydelig bunden kapital. Kun renteafkastet fra kapitalen uddeles. Fonden uddeler årligt betragtelige beløb og har igennem tiderne støttet med anselige millionbeløb til flere tusinde forskellige kirker, foreninger og organisationer, projekter og aktiviteter m.v.
Fondens historie

Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (i daglig tale kaldt Jubilæumsfonden) blev stiftet på initiativ af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard-Nielsen i taknemlig erindring om hans forældre, afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå. De skabte grundlaget for etablering af fonden. Hoveddelen af midlerne i fonden stammer fra Arne Kjersgaard-Nielsens dygtighed som forretningsmand kombineret med hans beskedne livsstil. Alt hvad han ejede blev uegennyttigt givet til fonden. Arne Kjersgaard-Nielsen døde i 1992.

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Ole Reinholdt, Advokat, Bestyrelsesformand Henning Astrup, Sognepræst  
Ole Kjersgaard Nielsen,
Fabrikant, Næstformand
Erik Langkjer, Sognepræst