Nyheder

Bestyrelsesmøde 2. december 2016
Bestyrelsen uddelte på mødet  en række donationer i alt 1,6 mio. kr.
Næste møde afholdes den 24. februar 2017. Ansøgninger til fonden bør sendes i god tid forud for mødet.


Bestyrelsesmøde den
6. august 2016

På bestyrelsesmøde den
6. august 2016 blev uddelt 320.000 kr. 
Næste bestyrelsesmøde finder sted i Kolding den 2. december 2016, hvor nye projekter og uddelinger besluttes.


Årsmøde og bestyrelses- møde 27. maj 2016
Fondens årsmøde og bestyrelsesmøde afholdtes i Kolding den 27. maj 2016. Formandens årsberetning for 2015 kan ses i arkivet. På bestyrelsesmødet blev uddelt ca. 500.000 kr. Næste bestyrelsesmøde i fonden afholdes i Kolding i dagene 5-6. august 2016, hvor nye uddelinger besluttes.


Bestyrelsesmøde den 12. februar 2016

Fondsbestyrelsen uddelte på mødet den 12. februar 2016 i alt 310.000 kr. til forskellige uddelingskategorier i Danmark og i udlandet.
Næste møde afholdes i Kolding den 27. maj 2016, hvor nye uddelinger besluttes.


Bestyrelsesmøde den 27. november 2015
På bestyrelsesmødet blev uddelt ca. 400.000 kr.
Næste møde afholdes i Kolding den 12. februar 2016.


Bestyrelsesmøde d. 22. august 2015

På det seneste bestyrelses- møde blev uddelt 160.000 kr. Næste bestyrelsesmøde finder sted i Kolding den 27. november 2015.


Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2015

Jubilæumsfonden uddelte 475.000 kr. på bestyrelsesmødet den 19. juni 2015 til en række projekter i ind- og udland. Næste  møde i fondsbestyrelsen er den 22. august 2015, som holdes i forbindelse med et besøg på Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund.Formål

Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og - initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Fondens uddelingstraditioner:

  • Støtte kan gives kontant eller som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp".

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring

Velkommmen til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

På denne hjemmeside vil du kunne læse al relevant information om Jubilæumsfonden til brug for en evt. ansøgning.

Inden du/I evt. går i gang med at skrive en ansøgning til fonden kan du på siden "Om støtte" først læse om hvem der kan søge, og hvad der støttes. Endvidere kan du se lidt om fondens uddelingstraditioner. Du vil her kunne afgøre, om dit ansøgningsprojekt falder inden for fondens formål. Hvis ikke, så lad være at spilde tiden med at skrive en ansøgning. I stedet anbefaler vi, at du overvejer nogen af de andre fonde der findes. 


Kapital:
Fonden råder over en betydelig bunden kapital. Kun renteafkastet fra kapitalen uddeles. Fonden uddeler årligt betragtelige beløb og har igennem tiderne støttet med anselige millionbeløb til flere tusinde forskellige kirker, foreninger og organisationer, projekter og aktiviteter m.v.
Fondens historie

Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (i daglig tale kaldt Jubilæumsfonden) blev stiftet på initiativ af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard-Nielsen i taknemlig erindring om hans forældre, afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå. De skabte grundlaget for etablering af fonden. Hoveddelen af midlerne i fonden stammer fra Arne Kjersgaard-Nielsens dygtighed som forretningsmand kombineret med hans beskedne livsstil. Alt hvad han ejede blev uegennyttigt givet til fonden. Arne Kjersgaard-Nielsen døde i 1992.

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Ole Reinholdt, Advokat, Bestyrelsesformand Henning Astrup, Sognepræst  
Ole Kjersgaard Nielsen,
Fabrikant, Næstformand
Erik Langkjer, Sognepræst