Nyheder

Bestyrelsesmøde 10. december 2021 – på bestyrelsesmødet uddelte bestyrelsen 1,5 mio. kr. til diverse almenvelgørende formål.


Årsmøde 11. juni 2021.
På fondens årsmøde den 11. juni 2021 blev Ole Reinholdt genvalgt som formand og Ole Kjersgaard Nielsen genvalgt som næstformand. På bestyrelsesmøde samme dato blev udloddet 1,3 mio. kr.
Årsberetningen  for 2020/21 er lagt ind i arkivet.


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde samt årsmøde i Jubilæumsfonden afholdes i Kolding, fredag den 11. juni 2021.


Bestyrelsesmøde d. 11. december 2020

Bestyrelsesmødet den 11. december 2020 afholdtes på grund af coronasituationen som et telefonmøde.
Der blev uddelt 900.000 kr. Beslutning om afholdelse af næste møde afventer coronasituationen.


Bestyrelsesmøde 21. august 2020
På bestyrelsesmøde den 21. august 2020 blev uddelt 80.000 kr.
Næste møde finder sted i Kolding den 11. december 2020 – ansøgninger, der ønskes taget i betragtning, bedes indsendt  senest
1. december 2020.


Bestyrelsesmøde og årsmøde 19. juni 2020.
Jubilæumsfondens bestyrelse afholdt bestyrelses- og årsmøde den 19. juni 2020 og uddelte  i alt 360.000 kr.
Ole Reinholdt blev genvalgt til formand og Ole Kjersgaard Nielsen til næstformand. Årsberetningen  for 2019/20 er lagt ind i arkivet.
Næste møde afholdes i Kolding den 21. august 2020.


Formål

Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og - initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Fondens uddelingstraditioner:

  • Støtte kan gives kontant eller som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp".

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring

Velkommmen til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

På denne hjemmeside vil du kunne læse al relevant information om Jubilæumsfonden til brug for en evt. ansøgning.

Inden du/I evt. går i gang med at skrive en ansøgning til fonden kan du på siden "Om støtte" først læse om hvem der kan søge, og hvad der støttes. Endvidere kan du se lidt om fondens uddelingstraditioner. Du vil her kunne afgøre, om dit ansøgningsprojekt falder inden for fondens formål. Hvis ikke, så lad være at spilde tiden med at skrive en ansøgning. I stedet anbefaler vi, at du overvejer nogen af de andre fonde der findes. 


Kapital:
Fonden råder over en betydelig bunden kapital. Kun renteafkastet fra kapitalen uddeles. Fonden uddeler årligt betragtelige beløb og har igennem tiderne støttet med anselige millionbeløb til flere tusinde forskellige kirker, foreninger og organisationer, projekter og aktiviteter m.v.
Fondens historie

Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (i daglig tale kaldt Jubilæumsfonden) blev stiftet på initiativ af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard-Nielsen i taknemlig erindring om hans forældre, afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå. De skabte grundlaget for etablering af fonden. Hoveddelen af midlerne i fonden stammer fra Arne Kjersgaard-Nielsens dygtighed som forretningsmand kombineret med hans beskedne livsstil. Alt hvad han ejede blev uegennyttigt givet til fonden. Arne Kjersgaard-Nielsen døde i 1992.

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Ole Reinholdt, Advokat, Bestyrelsesformand Henning Astrup, Sognepræst  
Ole Kjersgaard Nielsen,
Fabrikant, Næstformand
Erik Langkjer, Sognepræst